Mediehistoriskt arkiv 58

Verkar film: 1930-talslitteraturen i det svenska filmnätverket

Johan Klingborg, 2024

Verkar film handlar om hur den svenska skönlitteraturen omformades då rörliga bilder gjorde sitt intåg i vardagen. Under 1930-talet kom filmen att bli det medium alla talade om och som ingen undkom. Det visades film i moderna biografpalats men också i skolor, på arbetsplatser, i det militära, på gatorna och i hemmen. Filmstjärnor bevakades i… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 57

The Movement of a Musical Work. Ernst Krenek’s Opus 20 in the Interwar Years

Johan Larson Lindal, 2024

The idealistic musical work concept is the idea that pieces of music exist beyond space and time. Having emerged in Western art music, this concept has not had an easy time co-existing with musical practices around the world. To show the discrepancies and consistencies of the musical work concept vis-à-vis everyday practice, the book The… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 56

Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computational Approach to Media History

Patrik Lundell, Hannu Salmi, Erik Edoff, Jani Marjanen, Petri Paju & Heli Rantala (eds.), 2023

Today shared media content and virality represent significant phenomena, but they are not as unique to our current society as commonly assumed. More than a century before the internet, information circulated within a network of newspapers that borrowed texts from both nearby and distant sources. From the late eighteenth century to the early twentieth century,… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 55

Blågula barn i bild

Anders Åberg, 2023

År 1944 premiärvisades filmen Rännstensungar. Kritikerna jublade över att det äntligen kom en svensk film med barnen i centrum. Drygt sextio år senare presenterades filmen Förortsungar, där förlagans klasskonflikt förvandlats till en etniskt kodad konflikt. I boken Blågula barn i bild undersöks dessa sextio år av svensk barnfilmshistoria. Barnfilmen befinner sig ständigt i en dialog om Sverige och det svenska, om sin tids frågor och farhågor kring nationen och… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 54

Kodex: Boken i medeltidens Sverige

Jonas Nordin (red.), 2022

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, över skriftsystemens och illustrationskonstens utveckling, till användning, utbyte och samlande av böcker i… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 53

Deskbound Cultures: Media and Materialities at Work

Johan Jarlbrink & Charlie Järpvall (eds.), 2022

This book presents new perspectives on changing ideals and practices surrounding desks and desk work in offices, homes, and in popular culture. The authors represent a broad range of interests and disciplines: business administration, cultural studies, library and information science, literary studies, media and communication studies, media history, and social work. They have all been encouraged to ask new questions about familiar contexts and topics: What is the role of the desk… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 52

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller, 2021

From the Renaissance and onwards, the medal has been an important element of European art and visual culture. It was appreciated for its symbolic and material value. However, much of its significance lies in the fact that it affects multiple senses and not sight alone. Recipients can touch and hold it, wear it, trace the engraved portrait with their fingers, or place it… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 51

Radio: Vardagsliv tillsammans med ett massmedium

Elin Franzén, 2021

Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det till när detta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som upplevt fenomen betraktat? I boken skildras komplexiteten hos detta… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 50

Kretslopp av data. Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker

Johan Fredrikzon, 2021

När började Sverige digitaliseras? Och vilka blev följderna? Kretslopp av data handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde dyka upp i alla möjliga sammanhang – och som också gjorde det. Statstjänstemän… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 49

Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015

Erik Florin Persson, 2021

Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år har allt fler forskare börjat intressera sig för det som brukar kallas beställningsfilm. I avhandlingen Film i… Läs mer

Older Posts