Mediehistoriskt arkiv 53

Deskbound Cultures: Media and Materialities at Work

Johan Jarlbrink & Charlie Järpvall (eds.), 2022

This book presents new perspectives on changing ideals and practices surrounding desks and desk work in offices, homes, and in popular culture. The authors represent a broad range of interests and disciplines: business administration, cultural studies, library and information science, literary studies, media and communication studies, media history, and social work. They have all been encouraged to ask new questions about familiar contexts and topics: What is the role of the desk… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 52

The Medal in Early Modern Sweden

Ylva Haidenthaller, 2021

From the Renaissance and onwards, the medal has been an important element of European art and visual culture. It was appreciated for its symbolic and material value. However, much of its significance lies in the fact that it affects multiple senses and not sight alone. Recipients can touch and hold it, wear it, trace the engraved portrait with their fingers, or place it… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 51

Radio: Vardagsliv tillsammans med ett massmedium

Elin Franzén, 2021

Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det till när detta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som upplevt fenomen betraktat? I boken skildras komplexiteten hos detta… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 50

Kretslopp av data. Miljö, befolkning, förvaltning och den tidiga digitaliseringens kulturtekniker

Johan Fredrikzon, 2021

När började Sverige digitaliseras? Och vilka blev följderna? Kretslopp av data handlar om det historiska ögonblick då datorn lämnade laboratoriet. Från att ha varit en angelägenhet för ingenjörer och matematiker, kom ”data” under det svenska 1970-talet att bli ett fenomen som kunde dyka upp i alla möjliga sammanhang – och som också gjorde det. Statstjänstemän… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 49

Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015

Erik Florin Persson, 2021

Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år har allt fler forskare börjat intressera sig för det som brukar kallas beställningsfilm. I avhandlingen Film i… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 48

Kulturarvets mediehistoria: dokumentation och representation 1750–1950

Pelle Snickars, 2020

Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar– men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Boken handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv använde medier under en mycket lång tidsperiod – från cirka 1750 till 1950 – för att både dokumentera och… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 47

En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal

Charlotte Nilsson, 2020

Postorder ses oftast som ett sätt att handla varor på distans. Men det är också ett medium som förbinder människor över avstånd. För det tidiga 1900-talets svenska landsbygdsbefolkning var postorder lika mycket ett sätt att komma i kontakt med en större värld som ett sätt att göra inköp. Människor svarade på varuannonser, läste postorderkataloger, var… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 46

En trovärdig illusion av musik: Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

Alf Björnberg, 2020

Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik i allt större utsträckning skett genom användning av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår återge inspelade ljud på annan tid och plats än de ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan det också jämföras med ett original, och från slutet av 1920-talet fram till idag har hög kvalitet hos… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 45

Mediernas historia. Från big bang till big data

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell & Pelle Snickars, 2019

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka i historien. Mediehistoriska perspektiv kan anläggas på de… Läs mer

Mediehistoriskt arkiv 44

Musikens medialisering och musikalisering av medier och vardagsliv i Sverige

Ulrik Volgsten (red.), 2019

Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsantologin Musikens medialisering och musikalisering av medier och vardagsliv i Sverige begreppet musikalisering. Medan medialisering handlar om mediernas långsiktiga påverkan… Läs mer

Older Posts