Mediehistoriskt arkiv 54

Kodex: Boken i medeltidens Sverige

Jonas Nordin (red.)

Kodex: Boken i medeltidens Sverige är en handbok byggd på den senaste forskningen och handlar om boken som objekt och som kulturprodukt i en tid då Sverige inlemmades i den europeiska bildningssfären. De tjugo specialskrivna texterna rör sig från bokens framställning och gestaltning, över skriftsystemens och illustrationskonstens utveckling, till användning, utbyte och samlande av böcker i både handskrift och tryck. Boken har tillkommit vid Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet. Författarna är ledande medeltidsforskare från en rad olika verksamhetsfält.

https://doi.org/10.54292/b1vc20oock

 • Utgivningsår

  2022

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 54

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  604

 • ISSN

  1654­6601

 • ISBN

  978­91­985800­7­5