Om bokserien

Mediehistoriskt arkiv publicerar forskare från hela Sverige och rymmer antologier, monografier – inklusive avhandlingar – och källsamlingar. Serien grundades 2006 av Pelle Snickars vid Statens ljud- och bildarkiv, flyttade sedan med Snickars till Kungliga biblioteket och överfördes 2014 till Lunds universitet, med Patrik Lundell som redaktör. Sedan 2019 är det den ideella föreningen Mediehistoriskt arkiv som ger ut skriftserien – med (sedan 2020) Andreas Nyblom som redaktör. Mediehistoriskt arkiv publicerar titlar på både svenska och engelska.

För att säkerställa seriens vetenskapliga kvalitet underkastas insända manus som regel dubbelblind granskning av oberoende sakkunniga.

Redaktionsråd

Redaktör: docent Andreas Nyblom (Linköpings universitet)

Redaktionsekreterare: Eskil Vesterlund (Lunds universitet)

ISSN: 1654-6601