Förening

Är du medlem? Logga in här

Den ideella föreningen Mediehistoriskt arkiv har till ändamål att främja mediehistorisk forskning och att sprida intresset för mediehistoria. Föreningens huvudsakliga verksamhet är att ge ut skriftserien Mediehistoriskt arkiv, men den kan även ta andra initiativ för att sprida och stimulera mediehistorisk forskning. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte, och styrelsen utser i sin tur skriftseriens redaktör. Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Dessutom får du alla skrifter som ges ut i bokserien. Medlemskap kostar 400 kronor på år. För medlemskap, kontakta​ johan.jarlbrink[at]umu.se

Föreningens styrelse:

Ordförande: Johan Jarlbrink, docent i mediehistoria och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet.

Kassör: Erik Edoff, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet.

Ledamot: Charlotte Nilsson, doktorand i mediehistoria, Lunds universitet.

Ledamot: Solveig Jülich, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Ledamot: Patrik Lundell, professor i historia, Örebro universitet.

Adjungerade i styrelsen är redaktören för Mediehistoriskt arkiv samt en representant för skriftseriegruppen vid humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.