Mediehistoriskt arkiv 49

Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015

Erik Florin Persson

Allt sedan filmmediets tidiga år under början av 1900-talet har rörliga bilder använts för olika instrumentella syften av företag, myndigheter och organisationer. Länge var det här en i det närmaste outforskad del av filmhistorien, men på senare år har allt fler forskare börjat intressera sig för det som brukar kallas beställningsfilm. I avhandlingen Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015 står en specifik form av beställningsfilm i fokus: filmer om Göteborg producerade på beställning av kommunen. I studien analyseras dessa kommunala stadsfilmer som en del av kommunens arbete med propaganda, reklam och information och genom dess långa tidsperspektiv ger avhandlingen en historisk bakgrund till våra dagars stadsmarknadsföring.

https://doi.org/10.54292/47nwflwsho

 • Utgivningsår

  2021

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 49

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  434

 • ISSN

  1654-6601

 • ISBN

  978-91-985801-9-8