Skrivet den 8 april 2024

Digitaliseringens svarta svanar

Välkommen till det första i en serie återkommande mediehistoriska symposier arrangerade av föreningen Mediehistoriskt arkiv som i år organiseras av Institutionen för idéhistoria vid Uppsala universitet i samarbete med Centrum för digital humaniora och samhällsvetenskap (CDHU). Temat för årets symposium är Digitaliseringens svarta svanar. Upptäckten av svarta svanar vid européernas ankomst till Australien i slutet av 1600-talet har kommit a användas som en metafor för händelser som tidigare anse s omöjliga a förutse men som i tillbakablick framstår som oundvikliga. Med inspiration i denna metafor inbjuder vi till presentationer och diskussioner som rör aktuella relationer mellan mediehistoria och digitalisering. Call for papers finns här: