Manus

Vi publicerar vetenskaplig litteratur av forskare från hela landet inom det mediehistoriska området: antologier, monografier (inklusive avhandlingar), källsamlingar, kurslitteratur. När vi gör vårt urval utgår vi från vår egen uppfattning om fältet och bedömer också saker som tidsramar, överensstämmelse med vår övriga och tidigare utgivning liksom förmodat intresse inom forskarsamhället och utbildningen. För att säkerställa seriens vetenskapliga kvalitet underkastas insända manus som regel dubbelblind granskning av oberoende sakkunniga. Ibland – som med avhandlingar – kan den typen av kvalitetsgranskning förstås vara överflödig.

Eftersom det är svårt att finansiera vetenskapliga böcker med försäljningsinkomster producerar vi böckerna med finansiellt stöd av uppdragsgivarna vilka i regel söker bidrag hos fonder och stiftelser. I fråga om lagerhållning, marknadsföring och distribution stöds serien av Skriftseriegruppen vid HT-fakulteterna vid Lunds universitet. Serien drivs utan vinstintresse.

Upplagan kan variera efter olika behov och önskemål, och kostnaderna för en utgiven bok bestäms av många variabler: behov av illustrationer och språkbearbetning, omfång etcetera. För att vi ska kunna ge en offert:  beräkna/uppskatta textens omfång (antal tecken inklusive blanksteg), tänk på att inkludera även sådant som innehållsförteckning, litteratur och register. Beräkna/uppskatta även antal bilder, inklusive eventuella tabeller och diagram. Andra faktorer som påverkar kostnaden är val av bilder i svartvitt eller fyrfärg liksom om boken ska häftas eller bindas, ha mjuka eller hårda pärmar.

För att vi ska kunna ta ställning till eventuell utgivning är tidsperspektivet viktigt. God framförhållning rekommenderas. Själva produktionen – från färdigt manus till tryckt bok  – kan då gå ganska snabbt.

Ett utgivningsförslag (om tre till fem sidor) ska innehålla en synopsis med en skiss av innehåll, syfte, medverkande, angreppssätt, tentativa kapitel – och annat som kan vara intressant och relevant för att vi ska kunna ta ställning till idén. Skicka ditt förslag till andreas.nyblom@liu.se.