Mediehistoriskt arkiv 13

I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter

Anna Dahlgren, Pelle Snickars (red.)

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion.
Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig alltid i själva bildarkivet; där presenteras och distribueras fotografier på helt nya sätt. I den här boken diskuterar sex stycken foto-, konst- och mediehistoriker den digitala bildens förändrade arkivariska funktion och de effekter som olika slags digitaliseringsprocesser genererat. En återkommande fråga är hur man bör förstå den mediala rörelse som all digitalisering är inskriven i, en annan hur minnesinstitutioner blivit utmanade av helt nya kulturarvsaktörer som Flickr och Wikipedia. Boken är ett uppdaterat bidrag till den fotohistoriska forskning som ägnat sig åt fotograferingsmediets transformation i skarven mellan analogt och digitalt.

Anna Dahlgren är konstvetare och verksam som postdoc-forskare vid Nordiska museet.
Pelle Snickars är docent i filmvetenskap och verksam som forskningschef vid Kungl. biblioteket.

 • Utgivningsår

  2009

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 13

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  207

 • ISSN

  1654-6601

 • ISBN

  978-91-88468-15-4