Skrivet den 12 maj 2017

Ny doktorsavhandling – Drömmar om det minsta

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970, berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i samhället. Den visar hur mikrofilm återkommande upplevdes som ett nytt medium som omstöpte villkoren för samhällets cirkulation och utbyte av information och kunskap – bortom entropisk oordning och pappersöverföd på bibliotek, kontor och arkiv.

Matts Lindström är idéhistoriker verksam vid Stockholms universitet. Drömmar om det minsta är hans doktorsavhandling. Boken är CC-licensierad och kan laddas ned gratis här: Lindström_WEB