Skrivet den 23 februari 2022

Jubileumssymposium på KB

Med anledning av att skriftserien Mediehistoriskt arkiv förra året uppnådde 15 år och 50 publicerade böcker bjuder redaktionsrådet för serien in till jubileumssymposium på Kungliga biblioteket i Stockholm. På programmet står diskussioner om skriftseriens historia och framtid men också om det mediehistoriska fältet i stort. Program för nedladdning och anmälningslänk finns nedan.

Länk för anmälan