Mediehistoriskt arkiv 46

En trovärdig illusion av musik: Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång

Alf Björnberg

Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik i allt större utsträckning skett genom användning av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår återge inspelade ljud på annan tid och plats än de ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan det också jämföras med ett original, och från slutet av 1920-talet fram till idag har hög kvalitet hos ljudåtergivningen, en hög grad av likhet mellan det återgivna ljudet och originalet, beskrivits med hjälp av uttrycket high fidelity, förkortat hifi. En trovärdig illusion av musik skildrar den svenska hifi-kulturens historia: de föränderliga idéer, värderingar och handlingsmönster som har präglat användningen av ljudåtergivningsapparatur i Sverige sedan introduktionen av elektriska och elektroniska ljudmedier. Genom framför allt tidskrifter och dagspress kartläggs hur experternas rådgivning och reklamens budskap föreskrev lämpliga sätt att använda ljudapparater, men också hur olika användare utformade en delvis avvikande hantering av dessa apparater.

https://doi.org/10.54292/xc8emjk9vt

 • Utgivningsår

  2020

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 46

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  304

 • ISSN

  1654-6601

 • ISBN

  978-91-985801-3-6