Mediehistoriskt arkiv 7

Berättande i olika medier

Leif Dahlberg, Pelle Snickars (red.)

Hur förändras berättandet i ett föränderligt medielandskap?
I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Artikelförfattarna frågar sig hur berättande sker i olika medier, samt hur medier genom historien fungerat som berättare.

 • Utgivningsår

  2008

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 7

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  357

 • ISSN

  1654-6601

 • ISBN

  978-91-88468-04-8