Mediehistoriskt arkiv 8

Mediernas kulturhistoria

Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.)

Finns det en rak framstegsberättelse från kilskriften till Apples senaste gränssnitt?
Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste gränssnitt. Men det är först när medier betraktas i sin historiska specificitet som det blir möjligt att föra mer övergripande resonemang om hur relationer mellan medier och kultur skiftar över tid och rum.

 • Utgivningsår

  2008

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 8

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  375

 • ISSN

  1654-6601

 • ISBN

  978-91-88468-03-1