Mediehistoriskt arkiv 26

Information som problem: Medieanalytiska texter från medeltid till framtid

Otfried Czaika, Jonas Nordin & Pelle Snickars (red.)

Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras Kan information vara fri?

 • Utgivningsår

  2014

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 26

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  326

 • ISSN

  1654-6601

 • ISBN

  978-91-9811967-2-6