Mediehistoriskt arkiv 48

Kulturarvets mediehistoria: dokumentation och representation 1750–1950

Pelle Snickars

Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar– men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Boken handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv använde medier under en mycket lång tidsperiod – från cirka 1750 till 1950 – för att både dokumentera och representera kulturarv. Den redogör för mediehistoriska diskussioner inom biblioteks- och museiväsendet, hur medier testades och modifierades för att så småningom praktiskt börja användas.

https://doi.org/10.54292/b7llq8qptd

 • Utgivningsår

  2020

 • Arkivnummer

  Mediehistoriskt arkiv 48

 • Språk

  Svenska

 • Sidantal

  623

 • ISSN

  1654-6601

 • ISBN

  978-91-985801-7-4